Caramels de goma

Valencia Ciutat de les Arts

Happy Colours

caramelos_goma_souvenir_lata